UPB logo
Interview with Asmaa, UPB international student, about the experience during the Covid-19 pandemic
27 August 2020

Where were you when you heard about the Covid-19 pandemic?

I was in Romania in faculty  / Am fost în România la facultatea.

What has it been like?

It was dangerous and still is, but if we follow the good protections and instructions, we will avoid all diseases / A fost periculos și încă este, dar dacă urmăm protecțiile și instrucțiunile bune, vom evita toate boalele.

What has been the most helpful source of support from the university?

Everything was helpful by the university, the professors stood with us and committed themselves to giving us useful lessons and duties to us, as well as the university presidency did not forget us and has been supporting us with useful advice. / Totul a fost de folos universități, profesoarele au stat alături de noi și s-au angajat să ne dea lecții și îndatoriri utile pentru noi, precum și președinția universității nu ne-a uitat și ne-a susținut cu sfaturi utile

How has the pandemic changed you?

When we stayed at home, we knew what health means, and we learned how important sport is in our lives / Când am stat acasă, știam ce înseamnă sănătatea și am învățat cât de important este sportul în viața noastră.

Why did you decide to return home?

I didn't decide to return home / N-am decis să revin în țara mea.

What is it like in Vietnam/Uzbekistan/Albania/Ecuador?

At the beginning, there wasn't COVID-19 in Yemen but now there is but it's at first / La început, no există COVID-19 în Yemen , dar acum există dar la începutul.

What does the future hold for you?

The future holds many surprises, some are good, and some are bad, but I hope it carries for me what is good and beneficial for me and my community. / Viitorul are multe surprize, unele  sunt bune, iar unele sunt rele, dar sper să poarte pentru mine ceea ce este bun și benefic pentru mine și comunitatea mea. 

What has been helpful?

Everything has been helpful,  but Technology was our biggest contributor, during which we didn't feel bored, and we also communicated with professors and university and the important thing it was our family, we studied, learned and played , we did many things we that we never expected to do someday. /  Totul a fost de folos, dar Tehnologia a fost cel mai mare contribuitor al nostru, în timpul căruia nu ne-am simțit plictisiți și am comunicat și cu profesorii și universitatea și importantul este familia noastră, am studiat, am învățat și am jucat, am făcut multe lucruri  asta nu ne-am așteptat niciodată să facem într-o zi.

How do you communicate with your family?

I speak with my family by internet / vorbesc cu familia mea pe internet.

*Since Asmaa has studied Romanian at UPB and she insisted to reply in both languages, we are two times proud of our students.